Pokud již máte účet v SLČR přihlaste se

Pokud chcete registrovat správce klubu pokračujte na jiném formuláři zde.

Pokud chcete vytvořit propojení mezi již existujícím členem a Vaším uživatelským účtem musíte vyplnit rodné číslo pod kterým jste registrováni jako člen SLČR, nebo číslo člena SLČR, které Vám sdělí správce klubu kam patříte, případně jej můžete získat na sekretariátu SLČR.

Uveďte rodné číslo člena SLČR, kterého registrujete
Uveďte členské číslo člena SLČR, členské číslo získáte od správce svého klubu nebo od sekretariátu SLČR
Zpět