Pokud již máte účet v SLČR přihlaste se

Pokud chcete registrovat správce klubu pokračujte na jiném formuláři zde.

Pro vytvoření přihlášení již existujícího člena a propojením s Vaším uživatelským účtem je potřeba vyplnit rodné číslo pod kterým jste registrováni jako člen SLČR, NEBO registrační číslo člena SLČR, které Vám sdělí správce klubu kam patříte, případně jej můžete získat na sekretariátu SLČR.

Uveďte rodné číslo člena SLČR, kterého registrujete

NEBO

Uveďte členské číslo člena SLČR, členské číslo získáte od správce svého klubu nebo od sekretariátu SLČR
Zpět